Cursus Mediumschap en Healing

Mediumschap is niet in een hokje te plaatsen.

Mediumschap is zoveel meer dan alleen contact maken met overleden dierbaren. Er zijn zoveel verschillende energieën. Het contact met je gidsen, de spirituele wereld en moeder aarde is zo mooi, zo puur, zo diep en zo liefdevol. Een contact dat ik iedereen gun.

In de cursus die ik geef, bied ik je de mogelijkheid om contact te maken met deze verschillende energieën. Ik leer je onderscheid te maken tussen je eigen energie en die van een ander. Alles wat aan bod komt in deze cursus, komt voort uit de cursussen die ik heb gevolgd in Engeland en Nederland, de ervaring die ik heb opgedaan binnen mijn eigen praktijk en de wijze lessen van mijn gids.

Basiscursus Mediumschap & Healing

Wil je meer vertrouwen hebben in jezelf en je contact met de spirituele wereld?

Wil je weten waar jouw spirituele kwaliteiten liggen?

Wil je werken vanuit de basis?

In deze cursus gaan we aan de slag met je spirituele kwaliteiten. Je leert om vanuit de basis contact te maken met de spirituele wereld. Deze cursus is bedoeld om je een basis te geven: vertrouwen in jezelf en in de spirituele wereld. Je leert onderscheid te maken tussen je eigen gevoelens, gedachtes en waarnemingen en met de gevoelens, waarnemingen vanuit de spirituele wereld. Het geeft niet alleen inzicht in de spirituele wereld, maar ook in jezelf! Hoe beter je jezelf leert kennen, hoe beter je de informatie vanuit de spirituele wereld kan overbrengen op een ander.

Je komt meer in je eigen kracht te staan, je leert weer contact te maken met je gevoel. Je leert je energieveld te herkennen en dievan een ander. Je wordt bewuster van alle energieën om je heen, je leert hiermee om te gaan en te luisteren naar de boodschap diehierin verborgen zit.

Je leert contact te maken met deze verschillende energieën en deze informatie te vertalen naar deze wereld. Een goede verbinding maakt dat de boodschappen duidelijk overkomen.

In deze basiscursus gaan we werken met je gidsen, met kleuren, symbolen, beelden, aarden/gronden, beschermen/reinigen en nog veel meer.

Deze cursus is vooral praktisch opgezet. Je oefent met medecursisten. De groep bestaat uit maximaal 10 personen. Ik vind het belangrijk dat ik iedereen persoonlijke aandacht kan geven en hem of haar in zijn spirituele ontwikkeling kan begeleiden.

Deze cursus bestaat uit 4 dagen van 10:00 tot 16:00 uur en wordt afgerond met een certificaat. Na het behalen van dit certificaat kun doorstromen naar de vervolgcursus.

Vervolgcursus Mediumschap & Healing

In deze vervolgcursus leer je meer dan alleen maar boodschappen vanuit de spirituele wereld door te geven. Je leert blokkades aan te voelen. Niet alleen blokkades die zijn ontstaan in dit leven, maar ook blokkades vanuit bijvoorbeeld een vorig leven of uit een generatielijn.

In deze cursus gaan we dieper in op de energiestroming van het lichaam. We gaan werken met blokkades die de natuurlijke balans in het lichaam verstoren en je leert hoe je deze kunt transformeren zodat de energie weer vrij gaat stromen.

In dit deel leer je heel veel over jezelf. Je krijgt niet alleen inzicht in het pad van de ander, je ontvangt ook veel inzichten over je eigen weg en je eigen energiestroming.

Thema’s die o.a. behandeld worden:

  • Vorige levens
  • Generatielijnen
  • Familieopstellingen
  • Zielsdelen

De cursus is praktisch opgezet. Je oefent met je medecursisten. De groep bestaat uit maximaal 10 personen. Ik vind het belangrijk dat ik iedereen persoonlijke aandacht kan geven en hem of haar in zijn spirituele ontwikkeling kan begeleiden.

10:00 tot 16:00 uur en wordt afgerond met een certificaat.

Praktijkdagen Mediumschap & Healing

In deze twee praktijkdagen komt alles, wat je geleerd hebt in de basis- en in de vervolgcursus, samen. Je leert alle methodes toe te passen in de praktijk.

Waar mag je mee gaan werken?

Hoe begin en beëindig je een consult?

Wat doe je als je vastloopt in je consult?

Welke blokkades mogen aangeraakt worden,

getransformeerd worden?

We gaan werken met Therapeutisch Mediumschap. We verdiepen onze individuele consulten: we gaan verbindingen in de verschillende lagen energie zien, voelen en toepassen. En tevens gaan we groepswerk doen: contacten leggen en boodschappen doorgeven in een groep.

We leren zo nog beter met onze gidsen te communiceren, samen te werken. We leren volledig te vertrouwen op ons gevoel.

Na het afronden van deze twee cursusdagen heb je voldoendekennis en kunde om je eigen praktijk te starten.


Ellen Marijnissen

Kijk voor meer informatie op www.yourlifeyourenergy.nl

Heb je vragen of wil je meer informatie, neem dan gerust contact met mij op.